Intézmények / Községi Könyvtár

Községi KönyvtárA Nyőgéri Klubkönyvtár története                         
                          
A kezdetek: Nyőgér községben már régtől fogva megvoltak a kulturális élet gyökerei.                                  
Kulturális célra 1949-ben alakítottak ki épületet. A volt uradalmi épületből 3 lakószobát alakítottak át erre a célra. Először csak egy nagyterem volt, ebben fogadták a szórakozni vágyókat. 1961-ben építettek hozzá előteret és még egy helyiséget, amely akkor klubként volt használva. Jelenleg ez a könyvtár. Az első időkben a könyvtár a nagyteremben működött. A könyvek üveges szekrényekben voltak elhelyezve. Ugyan itt működött az akkori Mozi is.                       
Az intézmény első igazgatója Galántai Antalné volt. Ő 1949-től 1962-ig vezette az intézményt. Tudjuk róla, hogy emellett a munkája mellett a községi iskolában tanított, majd Kőszegre került, 1995-ben halt meg. Sokat tett a fiatalok kultúrált szórakozásáért, TIT előadásokat szervezett, rendezvényeket tartott, színdarabokat tanított. Őt követte az intézmény élén Berkes Tiborné tanítónő, aki 1964-től 1967-ig tevékenykedett. Majd rövid ideig Unger László, Auer Károly  és Farkas Mária töltötte be ezt a tisztséget. Utánuk következett Joó József, aki 1970-től 1973-ig volt az intézmény vezetője. Ebben az időben a kulturális élet mozgalmassá vált, annál is inkább, mert a nyőgéri intézmény központi irányító szerepet kapott, hozzá tartozott a bejcgyertyánosi és sótonyi művelődési rendezvények szervezése is. Ekkor a népművelő főállású intézményvezető volt. Magának az intézménynek az elnevezése Klubkönyvtárra változott. Joó Józsefnek, aki azóta Győrben él, több verses kötete is megjelent. Rövid ideig volt utána vezetője Hegedűs Júlianna és Simon Zsuzsanna is az intézménynek. 1979-től nem volt irányítója a Klubkönyvtárnak, Tóth Györgyné az intézmény takarítója, gondnoka volt lelkes felügyelője a fiataloknak, biztosította a folyamatos működtetést. 1981-től Bozzay Lajosné társadalmi segítőként segítette a munkát az intézményben, majd 1983 – ban kinevezett vezetője lett, és végzi ezt a munkát napjainkban is. A közel negyed századról már nagyon sok dokumentum maradt fent.                                          
Tanfolyamok , szakköri munka, kiállítások, rendezvénye sokasága jellemzi az elmúlt időszakot. Klubok tevékenykednek napjainkban is. Oberon Ifjúsági Klub, Baba- mama klub, Társasjáték Klub biztosítja a szórakozást. Kézműves szakkör, népitánc oktatás is van jelenleg is az intézményben.
Az épületet többször is renoválták. 2006-ban történt a legfontosabb felújítás, vizesblokk épült az intézménybe. A berendezések is folyamatosan újulnak meg. Székek asztalok, audóvizuális eszközök, polcok kerültek pályázatok segítségével megvásárlásra. 
 

Nyitva tartás
Kedd : 17 órától - 18 óráig
Csütörtök : 17 órától - 18 óráig


« Vissza az előző oldalra!

Nyőgér Község Önkormányzata - Magyar