Magyar Falu Program / Orvosi rendelő felújítása 2020-2021

Orvosi rendelő felújítása 2020-2021Orvosi rendelő felújítása 2020-2021

Magyar Falu Program

ORVOSI RENDELŐK FEJLESZTÉSE - 2020 MFP-HOR/2020

NYŐGÉRI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA

Nyőgér Község Önkormányzata a Magyar Falu Program "Orvosi rendelők fejlesztése - 2020" című MFP-HOR/2020 kódszámú pályázati kiírására 2020. április 24-én nyújtott be pályázatot. A pályázat célja a nyőgéri orvosi rendelő felújítása volt.

2020. június 26-án arról kaptunk értesítést, hogy a pályázat megfelelt a kiírásban meghatározott tartalmi, értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, a pályázat tartaléklistára került.
2020. november 27-én nagy örömünkre arról kaptunk értesítést a Miniszterelnökségtől, hogy a pályázat 29.999.354,- Ft támogatásban részesült.

A támogatói okirat 2020. december 2-án kelt. A támogatás összege 2020. december 4-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.
Nyőgér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején nem tudott ülésezni, ezért Nyőgér Község Polgármestere 2/2021. (II. 01.) számú határozatával döntött a nyőgéri orvosi rendelő felújítására elnyert pályázat megvalósítása érdekében ajánlattételi felhívásos eljárás lefolytatásáról.

Az eljárás eredményeként Nyőgér Község Önkormányzatának Polgármestere 19/2021. (III. 18.) számú határozatával az elnyert pályázat megvalósításával a CIZO-ÉP Építő,- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. került kiválasztásra 29.999.355,- Ft-os ajánlati árral.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. április 26-án került aláírásra.

A munkaterület átadásra szintén 2021. április 26-án került sor.

A kivitelezési munkákat a kivitelező 2021. október 15. napjára készre jelentette.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. október 28-án kezdődött meg és 2021. november 11-én fejeződött be. A végszámla 2021. december 3-án került kifizetésre.

Az épület érintésvédelmi felülvizsgálatát az önkormányzat saját forrásból végeztette el, mely 2021. december 15-én készült el.

Az orvosi rendelő ünnepélyes átadására és a projekt lezárására 2022. január 29-én Gyopáros Alpár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő jelenlétében került sor.  

A támogatott tevékenység megvalósítása során kockázat nem merült fel, a pályázatban megfogalmazottakhoz képest lényegi változás nem volt. A vállalkozási szerződés 1. alkalommal - 2021. június 11-én - került módosításra, amelynek keretében a változás műszaki ellenőri egyenértékűségi nyilatkozattal lett alátámasztásra. A változásbejelentést a Magyar Államkincstár 2022. március 23-án fogadta el. Ezt követően nyílt meg a lehetőség a pályázat teljes elszámolására.

A felújítással a 3 településes (Bejcgyertyános, Nyőgér, Sótony) egészségügyi körzet központi orvosi rendelője és védőnői tanácsadója kívül-belül megszépülhetett.Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Nyőgér Község Önkormányzata - Magyar